SVP geselecteerd als intervisor Rijnhuizen

In 2014 is de gebiedsvisie ‘Mooi Rijnhuizen’ vastgesteld. In de visie zijn ambities en uitgangspunten neergelegd voor de ontwikkeling en transformatie van het kantorengebied Rijnhuizen in Nieuwegein. Voor bewaking van de samenhang en kwaliteit heeft de gemeente Nieuwegein Maartje Luisman geselecteerd als intervisor.  De rol van de intervisor bestaat uit het samenbrengen van partijen in gebiedsontwikkeling en het bewaken van de ruimtelijke samenhang en kwaliteit op de lange termijn. Kenmerkend zijn de verschillende belangen in het gebied van de betrokken partijen, de intervisor moet hierin kunnen schakelen om de kwaliteit te waarborgen en tegelijk tot een uitvoerbaar plan komen.