SVP maakt stedenbouwkundig plan Philipslocatie

In opdracht van Royal Properties Group gaat SVP de komende maanden een stedenbouwkundig plan opstellen voor de herontwikkeling van het voormalige Philipsterrein aan de Anton Philipsweg. Deze bijzondere locatie ligt aan de aan oostzijde van Hilversum, ten zuiden van het door Dudok ontworpen uitbreidingsplan en grenzend aan de nieuwe ontwikkeling Anna’s Hoeve. De locatie grenst direct aan een prachtig heidelandschap. Omwonenden zullen actief betrokken worden bij de planvorming.