SVP neemt deel aan G1000 Amersfoort

Zaterdag 22 maart vond op de Wagenwerkplaats de G1000 van Amersfoort plaats. Circa 500 uitgenodigde inwoners van de stad bespraken daar met ambtenaren, kunstenaars, politici en werkgevers de agenda voor de toekomst van de stad onder het motto: op weg naar een andere democratie. In drie stappen (het Amersfoortcafé, het Stadsgesprek en de Burgerraad) zijn uit 8 thema’s 80 voorstellen gedistilleerd, waarvan er 40 werden uitgewerkt tot een presentatie. Hieruit maakte de Burgerraad, bestaande uit alleen de gekozen inwoners, een lijst met 10 voorstellen voor de periode 2014-2018. SVP was als betrokken werkgever aanwezig en heeft in verschillende groepen haar bijdrage kunnen leveren. Rond de 10 voorstellen zijn werkgroepen van bewoners gevormd, die de ideeën verder gaan uitwerken.