SVP neemt deel aan Workshop Living Laboratory Tomsk (LTT) in Rusland

Op dit moment zijn Maartje Luisman en Esther Vlaswinkel af naar Tomsk in Siberië. Samen met LEVS architecten en met S&P Landscape Architects geeft SVP een driedaagse workshop voor studenten en young professionals over placemaking, integrale visievorming, openbare ruimte en het herbestemmen van monumenten en industriële complexen.

De stad Tomks is een belangrijke universiteitsstad. Veel studenten vertrekken echter na hun studie waardoor er sprake is van het verlies van ‘human capital’. Living Lab Tomsk onderzoekt hoe een hogere kwaliteit van de stedelijke ruimte en betekenisvolle openbare ruimte kan bijdragen aan het creëren van meer binding met de stad en een gevoel van ‘ownership’. Wij kunnen met onze typische integrale manier van denken als Nederlandse bureaus én als SVP hier een waardevolle bijdrage aan leveren.

Tijdens het bezoek is ook het jaarlijkse congres voor alle Russische Stadsarchitecten. Ook daar zullen SVP en LEVS een bijdrage leveren met een lezing over ‘Healthy Urban Living’ met ons project Defensieterrein in Utrecht en het masterplan dat we maken voor een uitbreidingswijk in Krasnojarsk (in Rusland) als inspirerende voorbeelden.