SVP onderschrijft Circulair Manifest BNA

De BNA heeft in januari 2018 de campagne ‘Wij gaan circulair’ gelanceerd. In samenwerking met de leden is door de BNA het ‘Manifest Circulaire Architectuur’ opgesteld. Daarin zijn vijf ontwerpprincipes beschreven die bijdragen aan een circulaire economie. Soms lijken ze voor de hand te liggen, maar evengoed prikkelen ze tot een andere manier van omgaan met architectuur en bouwen. Het zijn uitgangspunten voor zowel ontwerp als voor gesprekken met opdrachtgevers, uitvoerende bouw en toeleverende industrie. Want circulair bouwen doe je samen. SVP onderschrijft het Circulair Manifest van harte!

SVP wilt zich graag in alle projecten inzetten voor nieuwe en andere manieren van denken, ontwerpen, ontwikkelen, bouwen en samenwerken die leiden tot een circulaire economie. Wij pretenderen niet een koploper te zijn, maar zijn ons wel bewust van de grote verantwoordelijkheid die wij hebben als ontwerpers van de gebouwde omgeving. Wij geloven dat  kleine beetjes helpen en dat we gewoon moeten beginnen. Dat betekent bij iedere nieuwe opgave samen met de opdrachtgever kijken wat de kansen en mogelijkheden zijn en hier een initiërende en enthousiasmerende rol in pakken. Actief werken aan kennisontwikkeling binnen ons eigen ontwerpbureau. Ontwikkelingen op de voet volgen en ervaringen delen met elkaar.

In onze stedenbouwkundige opgaven onderzoeken wij de systemen van de stad en kijken we hoe we in gebiedsontwikkelingen aan kunnen haken op bestaande kringlopen of kringlopen kunnen sluiten. Of het nu gaat om anders omgaan met mobiliteit, slimme energiesystemen of het werken aan een veerkrachtige en klimaatbestendige stad. Ons project het voormalige Defensieterrein in Utrecht is daar een goed voorbeeld van. In onze gebouwen denken we bewust na over materiaalkeuzes maar ook over flexibiliteit en toekomstwaarde  van gebouwen. Zo leveren we onder andere een actieve bijdrage aan het verdere door ontwikkelen en verbeteren van het circulaire bouwsysteem van De Meeuw.

 Voor meer informatie over het Circulair Manifest klik hier.​