SVP ontwerpt nieuw poortgebouw Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden!

De rioolwaterzuivering van Utrecht wordt vernieuwd. De start van de bouwwerkzaamheden is op 15 mei feestelijk gevierd met het slaan van een eerste paal door burgemeester Van Zanen. SVP Architectuur en Stedenbouw is de architect van het nieuwe poortgebouw, daarnaast stelde SVP samen met Adviesbureau Haver Droeze v.o.f. het kwaliteitskader op voor de terreininrichting en de landschappelijke inpassing van de installatie. De rioolwaterzuivering, die dagelijks zo’n 75 miljoen liter afvalwater reinigt, is één van de grootste zuiveringen van Nederland.