SVP ontwerpt proefverkaveling voor Sweensstraat-west

SVP is 2016 begonnen met een nieuwe opdracht in de gemeente Loon op Zand. De gemeente is voornemens om aan de westzijde van Kaatsheuvel een dorpse uitbreiding te realiseren, Sweensstraat-west. Voor deze bijzondere locatie gaat SVP een proefverkaveling opstellen voor de eerste fase van 220 woningen. De proefverkaveling maakt onderdeel uit van een nieuwe ontwikkelstrategie. Het doel is een flexibel en faseerbaar plan te ontwerpen dat goed kan inspelen op de actuele vraag van de markt zodat de wijk organisch kan groeien.