SVP spreekt over global challanges op Shmed* conf

Laten we met zijn allen toegeven dat de meeste van ons zo diep in de dagelijkse routine van projecten zitten dat we het zelden hebben over de echt grote uitdagingen en bedreigingen. Vervuiling, het broeikaseffect, klimaatvluchtelingen, spanningen tussen bevolkingsgroepen, steeds groter wordende verschil tussen arm en rijk en nog veel meer. Hoe gaan wij daar in de toekomst me om? Het lijkt wellicht niet iets voor de stedenbouw en architectuur om zich daarmee te bezig te houden, maar onze Alexandra Merkulova zal antwoord geven op de open vraag of deze problemen ook tot mogelijkheden leiden en hoe je daar in ruimtelijke opgaven mee om kunt gaan. De vraag hoe wij in de toekomst met ons leven en de steden omgaan is namelijk wél iets waar wij ons mee bezig houden bij SVP.

Kijk life en online mee via http://shmed.online/ op 10 maart.