SVP spreekt over natuurinclusiviteit

Tijdens het congres ‘Natuurlijk’ worden de kansen voor natuurinclusief bouwen en een groene leefomgeving van alle kanten belicht. Tal van inspirerende visies, projecten en meningen passeren de revue. Onze collega Erwin Stoffer mag tijdens een middagsessie vertellen over hoe groen en natuurinclusief het project in Olst heeft verreikt.

Olstergaard is wonen in een biotoop voor mens, dier en plant. De sessie zal gaan over de natuurinclusieve ambitie voor een nieuwe woonbuurt in Olst naar een natuur & inclusief plan Olstergaard. Hierin staat ‘natuur’ voor het integreren van flora en fauna in alle lagen van het ontwerp. Hierin staat ‘inclusief’ voor het samen maken van deze buurt met bewoners. Olstergaard is een woon/leefomgeving waarin alle mensen en dieren een plek hebben. SVP werkt samen met Adviesbureau Haver Droeze en Ecogroen aan deze uitdagende opgave.

Je kunt je hier aanmelden om erbij aanwezig te zijn.

Dit congres is een initiatief van: DuurzaamDoor, Vogelbescherming Nederland, Natuur en Milieu Overijssel, Zoogdiervereniging, Acquire publishing, Het Oversticht, IVN Natuureducatie en Natuur voor Elkaar.