SVP tekent ‘Blue Deal’

Tijdens het Festival Ruimtelijke Adaptatie op 9 oktober heeft SVP samen met gemeente Vianen, Adviesbureau Haver DroezeWaterschap Rivierenland en het Watertorenberaad de intentieverklaring ‘Blue Deal klimaatbestendige stad Vianen’ getekend. Dit houdt in dat partijen een concrete bijdrage willen leveren aan het waterrobuust en klimaat bestendig maken van de gemeente Vianen. Eén van de concrete projecten in Vianen is de ontwikkeling van de wijk Hoef en HaagIn 2013 is in het kader van een proeftuinproject van DPNH (Deltraprogramma Nieuwbouw en Herstructurering) al gedetailleerd gekeken naar de kansen en mogelijkheden om klimaatbestendigheid en waterveiligheid integraal mee te nemen in het ontwerp van het masterplan.

Voor een impressieverslag klik hier.