SVP wint selectie de Lier

De komende maanden gaat SVP werken aan het opstellen van een structuurschets en beeldkwaliteitkader voor Liermolen en Molensloot in de Lier. De gemeente Westland en BPD Ontwikkeling hebben voornemens om aan de rand van het bestaande dorp een nieuwe wijk te ontwikkelen voor circa 800 woningen. In het gebied liggen kansen om de bestaande gebiedskwaliteiten te verankeren in een flexibele hoofdstructuur die de komende 10 jaar gefaseerd ontwikkeld zal worden. Vraaggestuurd ontwikkelen is daarbij een belangrijk uitgangspunt. De plannen zullen in een interactief proces samen met een nog op te stellen klankbordgroep ontwikkeld worden.