SVP wint selectie in Oudewater

SVP heeft de selectie gewonnen om voor een tweetal ontwikkellocaties in de binnenstad van Oudewater een structuurvisie op te stellen. Voor beide locaties zal in een interactief proces een modellenstudie worden opgesteld om te kijken naar de ruimtelijke mogelijkheden. Belangrijk bij beide locatie is het maximaal benutten en versterken van de kernwaarden door het verhaal van de plek te vertellen maar ook door het toevoegen van nieuwe verhalen aan Oudewater. Daarnaast dient het stedelijk weefsel van Oudewater hersteld en afgerond te worden en de maat en schaal van de binnenstad te worden gerespecteerd. Op basis van deze modellenstudie worden randvoorwaarden opgesteld die vervolgens vertaald worden in een nieuw bestemmingsplan en zo als kader kunnen dienen voor marktpartijen.