Toekomstbeeld Cuijk op bewonersavond geschetst

SVP werkt in opdracht van de gemeente Cuijk aan een visie voor de Grotestraat Zuid in Cuijk. Met het vertrek van de Nutricia fabriek uit het centrum en de verhuizing van het Merlet College naar een nieuw gebouw komen er twee grote locaties vrij aan de Grotestraat. Cuijk krijgt hiermee twee grote woningbouwlocaties tegen het centrum aan en de kans om de aanrijroute naar het centrum een nieuw karakter te geven en over een lange lengte een nieuwe front aan de Maas te ontwikkelen.

In overleg met verschillende partijen zijn dromen, ideeën en wensen gedeeld. Op 11 januari 2018 was een druk bezochte bewonersavond, zie hier voor een verslag van de avond in het Cuijks Weekblad. Gesprekken over de verkeersstructuur, architectuurstijlen, bouwhoogte en functies hebben input opgeleverd voor het ‘Uitgangspuntenkader Grotestraat Zuid’.

Zo is er op initiatief van de groep burgers ‘Houd de Nutricia zichtbaar’ in het kader opgenomen dat er onderzoek moet worden gedaan naar behoud van een deel van de historische gevel met het achterliggende gebouw en de mogelijk transformatie hiervan naar een nieuwe functie.

Daarnaast is er naar aanleiding van input op de bewonersavond opgenomen dat er nader onderzoek moet komen naar de betekenis van de ontwikkeling van het Nutricia terrein in de ‘skyline’ van Cuijk aan de Maas.

En tot slot gaan we bekijken hoe we de historische ligging van de Grotestraat, die waarschijnlijk terugvoert op de Romeinse Via Romana, een plek kunnen geven in het stedenbouwkundig plan.

Op 5 februari behandelt de commissie Ruimte het Uitgangspuntenkader en vervolgens zal de Raad hierover een besluit nemen.