Toekomstdromen voor Vianen

De afgelopen maanden heeft SVP intensief gewerkt aan een uitwerking van ambities uit de Toekomstvisie van Vianen. Door middel van een reeks interviews en gesprekken met diverse stakeholders en sleutelfiguren binnen de ambtelijke organisatie zijn in eerste instantie breed kansen en ideeën geïnventariseerd. SVP heeft deze vervolgens vertaald in een tiental wervende integrale toekomstdromen waarmee de gemeente Vianen de komende jaren echt invulling kan geven aan haar ambities als groene, waterrijke gemeente met een rijke historie in het hart van Nederland. Eén van de speerpuntprojecten is Sluiseiland, een unieke locatie die grenst aan de historische binnenstad waar een mix van wonen, cultuur en recreatie een plek kan krijgen.