Tweede Alliantiegesprek stationsgebied Bunnik

Afgelopen donderdag vond het tweede Alliantiegesprek plaats voor het stationsgebied Bunnik. Op initiatief van de Provincie Utrecht zijn, in een open dialoog tussen overheden, private partijen, maatschappelijke instellingen en particuliere organisaties, vier actielijnen onderzocht voor het stationsgebied. SVP heeft in samenwerking met Martine Sluijs van Pip&Partners in juni een placemaking game georganiseerd waarbij is gekeken wat op de korte termijn verbeterd kan worden aan het stationsgebied om er een aangenamere plek van te maken. In de andere actielijnen is de langere termijn onderzocht. Hierbij is gekeken naar mobiliteit, de ontwikkelingen in de regio en ook de toeristisch-recreatieve potentie van het knooppunt. Alle resultaten zijn gedeeld en er is gekeken naar gedeelde ambities, nieuwe samenwerkingen en ‘what’s next?’. Conclusie van alle aanwezigen was dat er enorme kansen liggen om van Bunnik een strategisch knooppunt te maken waar zowel Bunnik als de regio van kan profiteren. Het is mooi om te zien dat deze nieuwe manier van werken tot zoveel energie en resultaat in korte tijd leidt!