2019 volgens de directie

Het jaar 2019 begon voor SVP met een directiewissel. Hoe hebben Esther, Maartje en Gideon het afgelopen jaar beleefd en waar kijken ze naar uit in 2020?
Maartje start het gesprek: “Het afgelopen jaar hebben wij niet alleen veel interessante nieuwe opdrachten binnengehaald, maar we merken ook dat opdrachtgevers ons steeds beter weten te vinden voor het soort projecten waar we echt goed in zijn. Namelijk: complex, met veel stakeholders, in de stad en op het raakvlak van architectuur en stedenbouw. Het was voor mij persoonlijk ook bijzonder omdat we een directiewissel hebben gehad en dus een nieuw team hebben.” Gideon vult aan: “Het is mooi om te merken dat onze samenwerking doorwerkt binnen SVP, we horen steeds meer terug dat juist de samenwerking tussen de verschillende disciplines een enorme meerwaarde geeft, zowel in kwaliteit als op sociaal vlak.”

 

Esther vindt de samenwerking heel natuurlijk voelen: “We doen alle drie alles maar er zijn natuurlijk accentverschillen. Gideon is ondernemend en ook bezig met nieuwe technologieën, circulariteit en productontwikkeling. Maartje is veel buiten de deur en het ontwerpen en begeleiden van processen zit bij haar in het bloed”. Gideon vult aan: “Esther maakt alle plannen beter door haar kritische ontwerpende blik. Zij is ook echt de verbindende factor tussen architectuur en stedenbouw.”
Daar zit ook gelijk een leerpunt volgens Maartje, “Ik zou tegen ons een jaar geleden hebben gezegd dat wij moeten blijven investeren in het team en de mensen van SVP, dat is de echte kracht van ons bureau.” Gideon: “Samenwerken en communiceren zijn hierin de factoren die je op grotere hoogte brengen.”

 

Aan toekomstdromen geen gebrek bij deze ambitieuze directie “Toekomstdromen, ja, te veel om op te noemen… Maar we gaan in ieder geval door op de ingeslagen weg waarbij we ons focussen op de stad en integrale opgaven. We willen nog meer de samenwerking zoeken met anderen in cross-overs omdat we geloven dat onze plannen daar beter van worden. En we blijven natuurlijk over de grenzen heen kijken, onder andere in Rusland, maar hopelijk in de toekomst ook in andere landen.” aldus Maartje. Gideon maakt het nog wat concreter: “We willen verder vooruit blijven kijken naar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van huisvesting. Dat geldt voor wonen maar ook voor onderwijsgebouwen. We zoeken bijvoorbeeld de samenwerking met het onderwijsveld om een bredere visie te ontwikkelen op het vormgeven van gebouwen die optimaal bijdragen aan nieuwe onderwijsconcepten.”