Utrecht Defensieterrein

SVP heeft samen met Haver Droeze de selectie gewonnen voor het opstellen van een stedenbouwkundig plan voor het Defensieterrein in Utrecht. Op deze unieke plek aan het Merwedekanaal, op steenworpafstand van de binnenstad, zal de komende jaren een gezonde, autoluwe woonwijk van circa 400 woningen ontwikkeld worden door BPD in samenwerking met ASR. Tijdens een inspiratiesessie heeft SVP op basis van een analyse van de kwaliteiten van de plek, de beoogde doelgroepen een eerste schets laten zien van mogelijke woonsferen en woonmilieus. De komende maanden worden alle ideeën in samenwerking met de gemeente Utrecht verder uitgewerkt tot een stedenbouwkundige plan.