Utrecht door de ogen van SVP

“Wij zijn als ontwerpers in staat om de toekomst te visualiseren. Deze verbeelding helpt enorm om iedereen die de beelden ziet te laten beseffen: dat is dus hoe de toekomst er uitziet.” Vertelt Nathalie de Vries, voorzitster van de BNA Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus.

Utrecht is nu in beweging en wij laten zien welke kant dat op zou kunnen gaan, welke vaste gegevens er zijn, maar ook welke gevaren en kansen er daar liggen. Ons voorstel is om langs de oostrand van Utrecht nieuwe stadskernen (‘verbonden centraliteiten’) te ontwikkelen. Elk deel van de stad heeft een rol die de rest van de stad in balans kan brengen. Zo kunnen gebieden buiten de stad energie opwekken voor de rest van het gebied en kan de binnenstad juist voor andere voorzieningen zorgen.

Tijdens de tweede plenaire bijeenkomst presenteerden ook de andere negen ontwerpteams de eerste interessante modellen, methoden en scenario’s en zien we nieuwe ideeën voor slim dubbelgebruik van ruimte, nieuwe mobiliteitsconcepten en oplossingen voor de energietransitie langs komen.

Ook wij vinden het fijn om te zien hoe de toekomst eruitziet door de ogen van andere ontwerpers.

Bekijk hier de vlog over de bijeenkomst.