Van ambitie naar realiseerbaar plan

Door ruimte te bieden in het proces voor samenwerking ontstaan nieuwe kruisbestuivingen en wordt maximaal gebruik gemaakt van ieders kennis, dat is wat SVP gelooft en waar wij nu gebruik van maken.

De architectenselectie was onorthodox, door niet te selecteren op basis van schetsontwerp maar door een workshop. Waarin gekeken is naar het optimale team met complementaire competenties en samenwerkvaardigheden. De daaropvolgende experimenteerfase, die tussen stedenbouwkundig masterplan en woningontwerp plaats vond, was de input voor het beeldkwaliteitsplan dat als basis dient voor verdere planvorming.

In de Merwedekanaalzone wordt sinds 2015 gewerkt aan de ontwikkeling van het Voormalige Defensieterrein. Een ambitieuze gebiedsontwikkeling van BPD voor een nieuwe bruisende stadswijk van 600 woningen. Inmiddels werkt een viertal architecten onder supervisie van SVP en de gemeente aan het ontwerp van de woningen.

Maartje Luisman vertelt samen met Jeroen Hutten (BPD) over waarmaken van dromen en ongebaande paden inslaan voor het Voormalige Defensieterrein in Utrecht op 29 oktober vanaf 20:30 uur bij het Architectencafé.