Van eigen scholen leren

Het is goed om eens in de zoveel tijd terug te kijken naar onze eigen ontwerpen. De Binnentuin in Utrecht is vooral een ruim en licht gebouw, met buiten een uitnodigende entreeluifel. Binnen in het gebouw vallen de brede gangen en leerpleinen op; een leerhuis voor kinderen die extra aandacht nodig hebben en vooral veel potentie hebben. Hoe bevalt SBO De Binnentuin na ruim zes jaar in gebruik te zijn?

Directeur Cindy Hamers is erg tevreden over het gebouw. De open lokalen, brede gangen en leerpleinen halen de omgeving in de klas: “Normaal doe je de deur dicht, maar hier draagt iedere voorbijganger bij aan de ontwikkeling van het kind. Dat is belangrijk, want deze kinderen moeten gewoon meedraaien in de maatschappij, ook al hebben ze een leerprobleem of laten ze moeilijk gedrag zien. De nieuwe leeromgeving moet de leerlingen prikkelen om praktische vaardigheden te ontwikkelen om zo hun eigenwaarde te vergroten. De opbouw van besloten veilige ruimtes naar een open leeromgeving werkt dus blijkbaar goed. Wij noemen het een dorp met brede straten en pleinen.”

Tijdens het ontwerpproces van de Binnentuin is er nauwkeurig gekeken naar de behoefte van de leerlingen. De kleinste ruimte, die gebaseerd is op de minimale maat waarin kinderen zich even terug kunnen trekken, is de basis. Bij verdubbeling van deze maat kan er in een groepje gewerkt worden. Als deze reeks doorgezet wordt ontstaan er ruimtes voor kringgesprekken, instructie, leerunits en leerpleinen. Op deze wijze is een netwerk van ruimtes ontstaan waarin kinderen hun eigen zelfstandigheid kunnen ontwikkelen zonder in het grote geheel verloren te gaan.

Wanneer het over de techniek gaat is Cindy minder tevreden: “De installatietechniek is duur in aanschaf en onderhoud en daarnaast weet niemand na verloop van tijd meer hoe de installaties werken. Geef mij maar een aan- en uitknop. De rest hoef ik niet”.

Klik hier voor meer informatie over de Binnentuin. Klik hier voor het gehele artikel in Schooldomein.