Verdichten in Maarn

Inbreiden, ofwel het verdichten van bestaande kernen, gebeurt op steeds grotere schaal. Zo ook in Maarn, waar de afgelopen week de eerste voorbereidingen zijn getroffen voor de Meubin locatie. De locatie is één van de inbreidingslocaties die door de gemeente Utrechtse Heuvelrug aangemerkt zijn voor toekomstige woningbouw. Een gevoelige en complexe plek, want ook al gaat het om inbreiding binnen de rode contour, de locatie heeft nu groen karakter met een bosachtige uitstraling tegen de A12 aan.
Er waren ca. 40 omwonenden aanwezig in de grote zaal in de Twee Marken in Maarn. Doormiddel van een vraaggesprek met de vertegenwoordiger van de ontwikkelaar/landeigenaar (Schoonderbeek) en de stedenbouwkundige van SVP, werd er informatie gedeeld. De avond werd geleid door Bureau voor Gebiedscommunicatie. Er volgde een interessante discussie waarbij de ontwikkelaar en SVP uiteenzetten wat hun eerste ideeën en observaties zijn voor de locatie en vooral antwoorden gaven op de vele vragen uit de zaal. Zo krijgt het project langzaam vorm en komen die nieuwe woningen in zicht.