Verdichting Dordrecht

De gemeente van Dordrecht heeft zich als doel gesteld om binnenstedelijk 4.000 – 6.000 woningen te realiseren. SVP verricht in opdracht van de gemeente een onderzoekt naar de verdichtingsmogelijkheden in Dordrecht. Binnenstedelijk bouwen vergroot het draagvlak voor voorzieningen, zorgt voor differentiatie in het woningaanbod en kan zo de sociale structuur van wijken verbeteren. Bovendien leidt bevolkingsconcentratie tot minder milieubelasting, meer gebruik van de fiets en het openbaar vervoer en wordt het buitengebied niet verder volgebouwd. Door de verdichtingsopgave te combineren met andere stedelijke opgaven, zoals klimaatadaptiviteit, mobiliteit en energietransitie, wordt bovendien werk met werk gemaakt.

SVP onderzoekt de mogelijkheden in vier verschillende wijken, om zo een breed inzicht te krijgen in de kansen die verdichting biedt. Verdichting wordt niet gemeten in woningen per hectare, maar met behulp van de Spacematrix: een instrument dat op basis van de FSI (Floor Space Index) en de GSI (Ground Space Index) een beter inzicht geeft in de ruimtelijke karakteristiek en intensiteit van de buurt. Uit onze studie blijkt dat vaak een verdubbeling of méér van de huidige FSI van de locatie mogelijk is. Hoe? Dat zie je binnenkort hier onze website!