Voormalige jeugdgevangenis als woon- en werkplek

De voormalige jeugdgevangenis Eikenstein in Zeist is niet meer in gebruik. Het monumentale gebouwcomplex vormt het pareltje van een grotere ontwikkellocatie die een plek voor ontmoeting zal worden. De nadruk komt te liggen op wonen. Er zal een mix van sociale huur, vrijesector-, huur- en koopwoningen worden gerealiseerd, maar er is ook ruimte voor bijzondere woonvormen en zorg.

 

Er ligt nog geen uitgewerkt plan voor de gebiedsontwikkeling, maar wel een planvisie die is opgesteld door Plegt Vos, Fakton en SVP. Recent heeft de combinatie Plegt-Vos Fakton de locatie verworven van het Rijksvastgoed Bedrijf. Deze planvisie wordt komend jaar verder uitgewerkt waarbij SVP integraal zal werken aan het stedenbouwkundig plan en de architectuur van zowel de nieuwbouw als de herbestemming van het monumentale complex. Bij de planvorming zullen ook de R.K. Woningbouwvereniging Zeist (RKWBV), de gemeente Zeist en één of meer nog te selecteren zorgpartners betrokken worden. Daarbij worden ook de omwonenden van de locatie opnieuw actief betrokken. Een proces waar wij naar uitkijken en alle vertrouwen in hebben.