Vraagspecificatie sluiseiland vastgesteld

De afgelopen maanden heeft een expertteam waar SVP deel van uitmaakt voor de gebiedsontwikkeling van Sluiseiland in Vianen een vraagspecificatie opgesteld. In dit document staan de procesmatige en ruimtelijke kaders op basis waarvan marktpartijen in de loop van 2016 worden uitgenodigd hun ideeën in te dienen. Het door SVP opgestelde document ‘Toekomstdromen voor een Vrijstad’ vormt een belangrijk vertrekpunt als het gaat om de ambities van de gemeente voor deze unieke locatie. Tijdens de raadsvergadering 9 februari werden veel complimenten gegeven voor de wijze waarop in het document de marktpartijen worden uitgedaagd een plan te ontwikkelen dat de meeste toegevoegde waarde heeft voor Vianen. Voor meer info klick hier.