Webinar over mobiliteit door SVP

Mobiliteit en vooral de positie die de auto inneemt in de stad en in onze plannen verandert. Zo ook in de gebiedsontwikkeling Crailo waar we aan werken, de auto is hier te gast. Het mobiliteitsconcept voor het buurtschap Crailo gaat uit van drie buurthubs en een centrale wijkhub met elektrische deelauto’s. Ook andere logistieke- en buurtvoorzieningen worden gedeeld zoals het afvalbrengsysteem, breng- en haalpunt voor pakketbezorgers, laadpalen op zonnepanelen, de deelbakfiets, wifi en de ruilbibliotheek. De buurthub is een centrale plek in elk deelgebied met een praktisch en logistiek nut, maar is daarnaast ook een ontmoetingsplek. De inrichting van het gebied stimuleert het gebruik van de fiets. In combinatie met deelmobiliteit is dit aanleiding om te onderzoeken of de parkeernorm van het gebied kan worden verlaagd. Onze Esther Vlaswinkel gaat samen met Twan Zeegers (projectleider gebiedsontwikkeling) en Joep Lax (opsteller van het rapport mobiliteitsplan Crailo) vertellen tijdens het webinar over mobiliteit binnen buurtschap Crailo.

 

Dit webinar wordt uitgezonden op donderdag 11 juni om 20.00 uur. Wil je meekijken? Dat kan hier.