Wonen op het Hazelaarplein, een antwoord op meerdere vragen

De locatie Hazelaarplein in Vianen kent de nodige uitdagingen. De Lekdijk moet versterkt worden en er ligt een forse bouwopgave om aan de woningnood te voldoen. In het ontwerp van SVP komt op beide vragen een integraal antwoord. Wij stellen het gebied voor als een beeldentuin met drie bouwblokken in een groene parkachtige omgeving, met behoud van zoveel mogelijk bestaande beplanting. De combinatie met de Lekdijk wordt opgezocht door een deel van het parkeren onder de woonblokken en in de Lekdijk te schuiven.

In het ontwerp zijn verschillende type woningen gepland: zoals kleinere appartementen voor starters, maisonnettes voor gezinnen en appartementen die zowel voor kleine huishoudens als ouderen geschikt zijn. De corporatie, LEKSTEDEwonen, vertelt hier zelf over: “De vraag naar woonruimte is erg groot en we willen verschillende doelgroepen bedienen door nieuwbouw te realiseren en daarmee een bijdrage te leveren aan de grote vraag.”

Dit project is door een intensieve samenwerking tussen de Gemeente Vijfheerenlanden, Waterschap Rivierenland, LEKSTEDEwonen en SVP, tot stand gekomen.